پشتیبانی 09916858870
×

تماس با ما

برنامه آموزشی ترم گذشته زبان انگلیسی شهریور 1400

برنامه آموزشی ترم گذشته شهریور 1400

جهت نمایش کامل صفحه موبایل را بصورت افقی تنظیم کنید.

اتاق نام دورهمخفف دورهنام مدرسروزهای کلاسیساعات کلاسی ورود به کلاس
110Top Notch 3CTP3Cخانم حاج تقی شنبه – چهارشنبه14:00 الی 15:30
111Teen2Teen 4A-1TT4A-1خانم ابراهیمیشنبه – چهارشنبه14:00 الی 15:30
112Top Notch 3BTP3Bخانم دانشمندشنبه -چهارشنبه17:30 الی 19:00
113Summit 1C-1SM1C-1خانم دانشمندشنبه -چهارشنبه14:00 الی 15:30
114SpeakNow1SPN1خانم فرازشنبه -چهارشنبه18:00 الی 19:30
115Family & Friends 3ACH3Aخانم مهرهشنبه – چهارشنبه16:00 الی 17:30
116Teen2Teen 4A-2TT4A-2خانم ابراهیمیشنبه – چهارشنبه16:00 الی 17:30
117Top Notch 2ATP2Aخانم دانشمندشنبه – چهارشنبه15:45 الی 17:15
118First Friends 3FF3خانم مهرهشنبه – چهارشنبه18:00 الی 19:30
119Teen2Teen 2B-1TT2B-1خانم ولی وندشنبه – چهارشنبه18:00 الی 19:30
120Summit1C-2SM1C-2خانم دانشمندشنبه – چهارشنبه19:15 الی 20:45
121Family & Friends 1ACH1Aخانم قادرییکشنبه – سه شنبه18:00 الی 19:30
122Teen2Teen 3ATT3Aخانم شیروانییکشنبه – پنجشنبه18:00 الی 19:30
123Top Notch 1CTP1Cخانم مرتضوییکشنبه – سه شنبه 15:00 الی 16:30
124First Friends 2FF2خانم مهرهیکشنبه – سه شنبه12:45 الی 14:15
125Top Notch 1BTP1Bخانم فرازیکشنبه – پنجشنبه16:00 الی 17:30
126Teen2Teen 2ATT2Aخانم مهرهیکشنبه – سه شنبه-18:00 الی 19:30
127Family & Friends 1BCH1Bخانم قادرییکشنبه – سه شنبه16:00 الی 17:30
128Top Notch 2BTP2Bخانم مرتضوییکشنبه – سه شنبه18:00 الی 19:30
129Teen2Teen 2B-2TT2B-2خانم ولی وندیکشنبه – سه شنبه18:00 الی 19:30
130Top Notch 3ATP3Aخانم فرازیکشنبه – پنجشنبه18:00 الی 19:30
131Top Notch 1ATP1Aخانم شیروانییکشنبه – پنجشنبه16:00 الی 17:30
مشاهده کارنامه و امور مالی
ورود به سامانه تکالیف و آزمون
راهنمای کار با سامانه
×

درود !

چطور می توانم شما را کمک کنم؟

لطفا جهت گفتگو بر روی آیکون سبزرنگ واتساپ کلیک کنید.

متشکریم

واحد پشتیبانی صفاهان آنلاین

× گفتگو از طریق واتساپ