پشتیبانی 09130608870
×

تماس با ما

برنامه آموزشی کلاسهای آنلاین زبان صفاهان

اطلاعیه

مشاهده کارنامه و امور مالی زبان آموز در پرتال آموزشگاه

لینک ورود به پرتال : ورود

کلمه کاربری و پسورد برابر است با کد ملی زبان آموز
فایل راهنما : طریقه مشاهده کارنامه در پرتال

برنامه آموزشی دوره های آنلاین زبان انگلیسی ترم مهر 99

جهت نمایش کامل صفحه موبایل را بصورت افقی تنظیم کنید.

برنامه روزهای های زوج

ورود به کلاسنام مدرسساعت کلاسروز کلاسیاختصار دورهنام دورهشماره اتاق
حاج تقی14:15 الی 15:45شنبه – چهارشنبهTP2ATop Notch 2A100
ابراهیمی14:00 الی 15:30شنبه – چهارشنبهCh2BFamily & Friends 2B101
مهدی زاده14:00 الی 15:30شنبه – چهارشنبهCh3BFamily & Friends 3B102
حاج تقی16:00 الی 17:30شنبه – چهارشنبهTP3A-1Top Notch 3A-1103
ابراهیمی16:00 الی 17:30شنبه – چهارشنبهTT3BTeen2Teen 3B104
مهدی زاده16:00 الی 17:30شنبه – چهارشنبهTT2ATeen2Teen 2A105
عابدیان16:00 الی 17:30شنبه – چهارشنبهTT2B-2Teen2Teen 2B-2106
حاج تقی17:45 الی 19:15شنبه – چهارشنبهTP3A-2Top Notch 3A-2107
عابدیان18:00 الی 19:30شنبه – چهارشنبهTT2B-1Teen2Teen 2B-1108
فراز17:30 الی 19:00شنبه – چهارشنبهTT4ATeen2Teen 4A109
ولی وند18:00 الی 19:30شنبه – چهارشنبهCh3A-1Family & Friends 3A-1110
مهدی زاده18:00 الی 19:30شنبه – چهارشنبهCh2AFamily & Friends 2A111

برنامه روزهای فرد

ورود به کلاسنام مدرسساعت کلاسروز کلاسیاختصار دورهنام دورهشماره اتاق
ابراهیمی14:00 الی 15:30یکشنبه – پنجشنبهCH4BFamily & Friends 4B112

دانشمند14:00 الی 15:30سه شنبه – پنجشنبهSM1CSummit 1C113
طباطبائی17:00 الی 18:30یکشنبه – سه شنبهCh1AFamily & Friends 1A99
ابراهیمی16:00 الی 17:30یکشنبه – پنجشنبهTT3ATeen2Teen 3A114
فراز16:00 الی 17:30یکشنبه – پنجشنبهTP1BTop Notch 1B115
دانشمند16:00 الی 17:30سه شنبه – پنجشنبهSM2ASummit 2A116
صفری16:00 الی 17:30یکشنبه – پنجشنبهTP1CTop Notch 1C117
دانشمند18:00 الی 19:30سه شنبه – پنجشنبهTT4BTeen2Teen 4B118
ابراهیمی18:00 الی 19:30یکشنبه – پنجشنبهTT1BTeen2Teen 1B119
ولی وند18:00 الی 19:30یکشنبه – پنجشنبهCH3A-2Family and Friends 3A-2120
فراز18:00 الی 19:30یکشنبه – پنجشنبهSPN1Speaknow 1121
صفری18:00 الی 19:30شنبه – پنجشنبهTP1ATop Notch 1A122


×

درود !

چطور می توانم شما را کمک کنم؟

لطفا جهت گفتگو بر روی آیکون سبزرنگ واتساپ کلیک کنید.

متشکریم

واحد پشتیبانی صفاهان آنلاین

× گفتگو از طریق واتساپ