پشتیبانی 09130608870
×

تماس با ما

برنامه آموزشی ترم جدید زبان تیر 1400

برنامه آموزشی کلاس های آنلاین ترم جدید تیر 1400

جهت نمایش کامل صفحه موبایل را بصورت افقی تنظیم کنید.

اتاق نام دورهمخفف دورهنام مدرسروزهای کلاسیساعات کلاسی ورود به کلاس
110Teen2Teen 4BTT4Bخانم مهدی زادهشنبه – دوشنبه – چهارشنبه13:00 الی 14:30
111Top Notch 2CTP2Cخانم مهدی زادهشنبه – دوشنبه – چهارشنبه16:00 الی 17:30
112Top Notch 1ATP1Aخانم مرتضویشنبه – دوشنبه – چهارشنبه10:00 الی 11:30
113First Friends 1FF1خانم مهرهشنبه – دوشنبه – چهارشنبه09:00 الی 10:30
114First Friends 2FF2خانم مهره
شنبه – دوشنبه – چهارشنبه10:45 الی 12:15
115Teen2Teen 2ATT2Aخانم ابراهیمیشنبه – دوشنبه – چهارشنبه16:00 الی 17:30
116Top Notch 1BTP1Bخانم فرازشنبه – دوشنبه – چهارشنبه16:00 الی 17:30
117Teen2Teen 4A-1TT4A-1خانم مهدی زادهشنبه – دوشنبه – چهارشنبه10:45 الی 12:15
118Teen2Teen 3A-1TT3A-1خانم ابراهیمیشنبه – دوشنبه – چهارشنبه14:00 الی 15:30
119Family & Friends 4ACH4Aخانم ولی وندشنبه – دوشنبه – چهارشنبه18:00 الی 19:30
120SpeakNow 1SPN1خانم فرازشنبه – دوشنبه – چهارشنبه18:00 الی 19:30
121Teen2Teen 4A-2TT4A-2خانم مهدی زادهشنبه – دوشنبه – چهارشنبه18:00 الی 19:30
122Teen2Teen 3A-2TT3A-2خانم ابراهیمیشنبه – دوشنبه – چهارشنبه18:00 الی 19:30
123Top Notch 2BTP2Bخانم دانشمندیکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه14:00 الی 15:30
124Summit 1A-1SM1A-1خانم دانشمندیکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه10:45 الی 12:15
125Top Notch 3ATP3Aخانم فرازیکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه15:00 الی 16:30
126Summit 2CSM2Cخانم دانشمندیکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه09:00 الی 10:30
127Summit 1A-2SM1A-2خانم دانشمندیکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه16:00 الی 17:30
128Family & Friends 4B-1CH4B-1خانم شیروانییکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه14:00 الی 15:30
129Family & Friends 2ACH2Aخانم ولی وندیکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه18:00 الی 19:30
130Family & Friends 4B-2CH4B-2خانم شیروانییکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه16:00 الی 17:30
131Family & Friends 3BCH3Bخانم شیروانییکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه18:00 الی 19:30
132SpeakNow 2SPN2یکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه18:00 الی 19:30
مشاهده کارنامه و امور مالی
ورود به سامانه تکالیف و آزمون
راهنمای کار با سامانه
×

درود !

چطور می توانم شما را کمک کنم؟

لطفا جهت گفتگو بر روی آیکون سبزرنگ واتساپ کلیک کنید.

متشکریم

واحد پشتیبانی صفاهان آنلاین

× گفتگو از طریق واتساپ