پشتیبانی 09130608870
×

تماس با ما

برنامه امتحانات پایانترم ترم اول تابستان تیر 1400

جهت نمایش کامل برنامه امتحانات صفحه موبایل را بصورت افقی تنظیم کنید.
کلمه کاربری و پسورد ورود به سامانه های آزمون برابر است با کد ملی شما
اتاق نام دورهمخفف دورهنام مدرستاریخ امتحان شفاهی ورود به امتحان شفاهیتاریخ امتحان کتبی آنلاینورود به امتحان کتبی
110Teen2Teen 4BTT4Bخانم مهدی زادهدوشنبه 4 مرداد
ساعت 12:00
دوشنبه 4 مرداد
ساعت 13:00
111Top Notch 2CTP2Cخانم مهدی زادهدوشنبه 4 مرداد
ساعت 14:00
دوشنبه 4 مرداد
ساعت 15:00
112Top Notch 1ATP1Aخانم مرتضویچهارشنبه 6 مرداد
ساعت 15:00
چهارشنبه 6 مرداد
ساعت 17:00
113First Friends 1FF1خانم مهرهچهارشنبه 6 مرداد
ساعت 09:00
چهارشنبه 6 مرداد
ساعت 10:00
114First Friends 2FF2خانم مهره
چهارشنبه 6 مرداد
ساعت 10:00
چهارشنبه 6 مرداد
ساعت 11:00
115Teen2Teen 2ATT2Aخانم ابراهیمیشنبه 2 مرداد
ساعت 15:00
یکشنبه 3 مرداد
ساعت 18:00
116Top Notch 1BTP1Bخانم فرازدوشنبه 4 مرداد
ساعت 15:00
دوشنبه 4 مرداد
ساعت 16:00
117Teen2Teen 4A-1TT4A-1خانم مهدی زادهدوشنبه 4 مرداد
ساعت 16:00
دوشنبه 4 مرداد
ساعت 18:00
118Teen2Teen 3A-1TT3A-1خانم ابراهیمیشنبه 2 مرداد
ساعت 14:00
شنبه 2 مرداد
ساعت 18:00
119Family & Friends 4ACH4Aخانم ولی وندچهارشنبه 6 مرداد
ساعت 18:00
چهارشنبه 6 مرداد
ساعت 16:00
120SpeakNow 1SPN1خانم فرازدوشنبه 4 مرداد
ساعت 17:00
دوشنبه 4 مرداد
ساعت 19:00
121Teen2Teen 4A-2TT4A-2خانم مهدی زادهدوشنبه 4 مرداد
ساعت 17:00
دوشنبه 4 مرداد
ساعت 18:00
122Teen2Teen 3A-2TT3A-2خانم ابراهیمیشنبه 2 مرداد
ساعت 17:00
شنبه 2 مرداد
ساعت 18:00
123Top Notch 2BTP2Bخانم دانشمندیکشنبه 3 مرداد
ساعت 13:00
یکشنبه 3 مرداد
ساعت 14:00
124Summit 1A-1SM1A-1خانم دانشمندیکشنبه 3 مرداد
ساعت 10:00
یکشنبه 3 مرداد
ساعت 11:00
125Top Notch 3ATP3Aخانم فرازچهارشنبه 6 مرداد
ساعت 15:00
چهارشنبه 6 مرداد
ساعت 16:00
126Summit 2CSM2Cخانم دانشمندیکشنبه 3 مرداد
ساعت 09:00
یکشنبه 3 مرداد
ساعت 10:00
127Summit 1A-2SM1A-2خانم دانشمندیکشنبه 3 مرداد
ساعت 15:00
یکشنبه 3 مرداد
ساعت 16:00
128Family & Friends 4B-1CH4B-1خانم شیروانییکشنبه 3 مرداد
ساعت 13:00
یکشنبه 3 مرداد
ساعت 15:00
129Family & Friends 2ACH2Aخانم ولی وندیکشنبه 3 مرداد
ساعت 18:00
یکشنبه 3 مرداد
ساعت 16:00
130Family & Friends 4B-2CH4B-2خانم شیروانییکشنبه 3 مرداد
ساعت 14:00
یکشنبه 3 مرداد
ساعت 15:00
131Family & Friends 3BCH3Bخانم شیروانیشنبه 9 مرداد
ساعت 17:00
شنبه 9 مرداد
ساعت 18:00
×

درود !

چطور می توانم شما را کمک کنم؟

لطفا جهت گفتگو بر روی آیکون سبزرنگ واتساپ کلیک کنید.

متشکریم

واحد پشتیبانی صفاهان آنلاین

× گفتگو از طریق واتساپ