پشتیبانی 09130608870
×

تماس با ما

برنامه امتحانات پایانترم کلاسهای آنلاین زبان صفاهان – ترم جاری دی 99

جهت نمایش کامل برنامه امتحانات صفحه موبایل را بصورت افقی تنظیم کنید.
کلمه کاربری و پسورد ورود به سامانه های آزمون برابر است با کد ملی شما
شمارهنام دورهمخفف دوره نام مدرستاریخ امتحان پایانترم کتبی ورود به امتحان پایانترم کتبیمدرس امتحان شفاهیتاریخ امتحان شفاهی اورالورود به امتحان شفاهی اورال
1Top Notch 2ATP2Aخانم دانشمندسه شنبه 28 بهمن
ساعت 6 بعدازظهر
خانم کلانتریپنجشنبه 30 بهمن
ساعت 6 بعدازظهر
2Family & Friends 3ACH3Aخانم ابراهیمیچهارشنبه 29 بهمن
ساعت 2 بعدازظهر
خانم ولی وندپنج شنبه 30 بهمن
ساعت 2 بعدازظهر
3Top Notch 3B-1TP3B-1خانم حاج تقیچهارشنبه 29 بهمن
ساعت 5 بعدازظهر
خانم دانشمندپنج شنبه 30 بهمن
ساعت 5 بعدازظهر
4Top Notch 3B-2TP3B-2خانم حاج تقیچهارشنبه 29 بهمن
ساعت 5 بعدازظهر
خانم دانشمندپنج شنبه 30 بهمن
ساعت 5:45 بعدازظهر
5Teen2Teen 4ATT4Aخانم فرازچهارشنبه 29 بهمن
ساعت 4 بعدازظهر
خانم کلانتریپنج شنبه 30 بهمن
ساعت 4 بعدازظهر
6Family & Friends 4ACH4Aخانم ابراهیمیچهارشنبه 29 بهمن
ساعت 4 بعدازظهر
خانم ولی وندپنج شنبه 30 بهمن
ساعت 4 بعدازظهر
7Family & Friends 2BCH2Bخانم مهدی زادهچهارشنبه 29 بهمن
ساعت 6 بعدازظهر
خانم ولی وندپنج شنبه 30 بهمن
ساعت 6 بعدازظهر
8Teen2Teen 3A-1TT3A-1خانم فرازچهارشنبه 29 بهمن
ساعت 6 بعدازظهر
خانم مهدی زادهپنج شنبه 30 بهمن
ساعت 5 بعدازظهر
9Teen2Teen 3A-2TT3A-2خانم فرازچهارشنبه 29 بهمن
ساعت 6 بعدازظهر
خانم مهدی زادهپنج شنبه 30 بهمن
ساعت 6:30 بعدازظهر
10Speaknow1SPN1خانم فرازپنج شنبه 30 بهمن
ساعت 6 بعدازظهر
خانم دانشمندیکشنبه 3 اسفند
ساعت 6 بعدازظهر
11Family & Friends 3B-1CH3B-1خانم ولی وندپنج شنبه 30 بهمن
ساعت 4 بعدازظهر
خانم مهدی زادهشنبه 2 اسفند
ساعت 4 بعدازظهر
12Family & Friends 3B-2CH3B-2خانم ولی وندپنج شنبه 30 بهمن
ساعت 4 بعدازظهر
خانم مهدی زادهشنبه 2 اسفند
ساعت 4:45 بعدازظهر
13TOP Notch 1CTP1Cخانم دانشمندپنج شنبه 30 بهمن
ساعت 3 بعدازظهر
خانم فرازشنبه 2 اسفند
ساعت 4 بعدازظهر
13Top Notch 1BTP1Bخانم کلانتریشنبه 2 اسفند
ساعت 6 بعدازظهر
خانم فرازیک شنبه 3 اسفند
ساعت 6 بعدازظهر
14Teen2Teen 2A-2TT2A-2خانم ولی وندشنبه 2 اسفند
ساعت 6 بعدازظهر
خانم ابراهیمییک شنبه 3 اسفند
ساعت 6 بعدازظهر
15Teen2Teen 3BTT3Bخانم مهدی زادهشنبه 2 اسفند
ساعت 2 بعدازظهر
خانم ابراهیمی یک شنبه 3 اسفند
ساعت 2 بعدازظهر
16Teen2Teen 2A-1TT2A-1خانم مهدی زادهشنبه 2 اسفند
ساعت 6 بعدازظهر
خانم ابراهیمی یک شنبه 3 اسفند
ساعت 5 بعدازظهر
17Teen2Teen 2BTT2Bخانم مهدی زادهیکشنبه 3 اسفند
ساعت 2 بعدازظهر
خانم ولی ونددوشنبه 4 اسفند
ساعت 2 بعدازظهر
18Top Notch 2B-1
TP2B-1
خانم دانشمندیکشنبه 3 اسفند
ساعت 2 بعدازظهر
خانم حاج تقیدوشنبه 4 اسفند
ساعت 2 بعدازظهر
19Top Notch 2B-2TP2B-2خانم دانشمندیکشنبه 3 اسفند
ساعت 2 بعدازظهر
خانم حاج تقیدوشنبه 4 اسفند
ساعت 3 بعدازظهر
20Top Notch 1ATP1Aخانم کلانتریشنبه 9 اسفند
ساعت 2 بعدازظهر
خانم فرازشنبه 9 اسفند
ساعت 4 بعدازظهر
21Teen2Teen 4BTT4Bخانم کلانتری شنبه 9 اسفند
ساعت 2 بعدازظهر
خانم فرازشنبه 9 اسفند
ساعت 5 بعدازظهر
22Summit 2ASM2Aآقای قاسمیچهارشنبه 6 اسفند
ساعت 5 بعدازظهر
خانم حاج تقی پنج شنبه 7 اسفند
ساعت 5 بعدازظهر
23Summit 2BSM2Bآقای قاسمیچهارشنبه 6 اسفند
ساعت 5 بعدازظهر
خانم حاج تقی پنج شنبه 7 اسفند
ساعت 5:30 بعدازظهر
24Family & Friends 1BCH1Bخانم جلالیپنج شنبه 14 اسفند
ساعت 5 بعدازظهر
خانم جلالیپنج شنبه 14 اسفند
ساعت 6:30 بعدازظهر
×

درود !

چطور می توانم شما را کمک کنم؟

لطفا جهت گفتگو بر روی آیکون سبزرنگ واتساپ کلیک کنید.

متشکریم

واحد پشتیبانی صفاهان آنلاین

× گفتگو از طریق واتساپ