پشتیبانی 09130608870
×

تماس با ما

آموزش لقمه ای زبان انگلیسی

مشتمل بر درس‌های لقمه ای ۳ تا ۵ دقیقه‌ای

در جهان پرمشغله امروز دیگر فرصت‌های آزاد به ندرت پیدا می شود که بتوانیم یک وقت حداقل ۲ ساعته برای رفتن به کلاس های حضوری به یک زبانکده داشته باشیم. نیاز امروز جامعه بشری به روش‌ها و متدهای آموزش سریع و با محتوای کوچک شده است. ما نیازمند درسهای کوچک شده و لقمه ای زبان انگلیسی هستیم که بتوانیم در فواصل کوتاه ۳ تا ۵ دقیقه ای یک محتوای آموزشی اثربخش و مفید را بیاموزیم. به این صورت می‌توانیم در محل کار، مترو، پارک و یا هر کجای دیگر یک درس کوتاه و لقمه ای را در موبایلی که تقریبا همیشه همراه‌مان است یا در کامپیوتر بیاموزیم.

سایت آموزش زبان انگلیسی کپسول با رویکرد آموزش لقمه‌ای زبان انگلیسی، اولین سایت در کشور است که محتوای زبان انگلیسی را به کوچک‌ترین حالت ممکن خرد نموده و به صورت درسهای ۳ تا ۵ دقیقه‌ای و کاملا طبقه‌بندی شده به زبان‌آموزان ارائه می‌نماید.

برای شما هم اتفاق افتاده که … 

 قصد سفر به یک کشور خارجی را داشتید، اما به دلیل عدم تسلط به زبان انگلیسی، از اون سفر صرف نظر کرده‌ باشید.

 یا اینکه به یک کشور خارجی رفته باشید و وقتی که در شرایط واقعی قرار گرفتید از اینکه به انگلیسی مسلط نیستید بسیار رنج بردید.

 با یک یا چند توریست در کشور برخورد داشتید اما به دلیل عدم تسلط به زبان انگلیسی خجالت کشیدید و با آنها صحبت نکردید.

 موقع شنیدن یک موسیقی یا دیدن یک فیلم سینمایی به زبان انگلیسی افسوس خوردید که چرا انگلیسی نمی‌دانم.

 یا در کنکور هنگام مواجهه با تست های زبان انگلیسی افسوس خوردید که چرا به زبان مسلط نیستم.

 یا در حضور در یک نمایشگاه بین‌المللی فقط به خاطر عدم تسلط به زبان انگلیسی، یک قرارداد مهم را از دست داده باشید و به خودتون قول دادید که یادگیری زبان انگلیسی را از همون روز شروع کنید.

 در شرکت یا سازمانی که کار می‌کنید صرفاً به خاطر عدم تسلط به زبان انگلیسی نتوانستید ارتقاء شغلی داشته باشید و علی‌الرغم شایستگی، این موضوع مانع پیشرفت‌تون شده.

 فرصتهای مهاجرت را صرفاً به دلیل ترس از ندانستن زبان انگلیسی از دست دادید. 

بنابراین یادگیری زبان، اولین گام موفقیت است!

احتمالا بارها و بارها برای یادگیری اقدام کرده‌اید

و هر بار دلــزده و بـی انگیـزه آن را رها کرده‌اید؟

 کلاس‌های خسته کننده و شلوغ

 نبودن زمان کافی برای صحبت کردن در کلاس

 خواندن کتاب‌هایی با مطالب پراکنده و تکراری

 سپری کردن زمان طولانی برای رفت و آمد به کلاس زبان

 همسطح نبودن دانشجویان زبان انگلیسی در یک کلاس

 و نهایتا عدم کسب دانش کافی با وجود صرف زمان و هزینه

راهکار؛ استفاده از کپسول زبان انگلیسی است!

ما به شما یادگیری زبان انگلیسی، به وسیله کپسول زبان راپیشنهاد می‌دهیم.
کپسول برای تمام این‌ مشکلات راهکار دارد.

چگونه انگلیسی را در هرجا و هرمکان، آسانتر بیاموزیم ؟

 با استراکچر، توانایی ساخت هر جمله دلخواه را پیدا کنید

 هرآنچه دلتان میخواهد را به انگلیسی صحیح بگویید

 با یادگیری مهارت مکاله، در مورد صدها مبحث اجتماعی، فرهنگی 

 همچون فرودگاه، بانک، دانشگاه، داروخانه و… به انگلیسی

روان صحبت کنید

 با آموزش مهارت شنیداری، بر هر دو لهجه بریتیش و امریکن تسلط یابید

7

وقت یادگیری ندارم!

کپسول با آموزش لقمه‌ای زبان همراه شماست

با توجه به اینکه امروزه وقت آزاد نداریم که روزانه حداقل ۳ساعت رفت و آمد به یک کلاس حضوری و یک جلسه 1.5 ساعته حداقل ۳ساعت زمان را صرف خود می‌کند به یادگیری زبان انگلیسی اختصاص دهیم، درنتیجه به دنبال متدها و روش‌های آموزشی هستیم که در مدت زمان‌های کوتاه با ادبیات ساده و قابل فهم بتوانند به ما آموزش دهند.
کپسـول بـا نگرش آمـوزش لقمه‌ای زبان انگلیسـی، برای اولیـن بار درایـران، محتـوای آموزشـی را بـه کوچکتریـن حالـت ممکن خـرد کرده اسـت، پـس اکنـون می‌تـوان در فواصـل کوتـاه ۳ تـا ۵ دقیقـه‌ای یک محتـوای کوچـک و خرد شـده زبـان انگلیسـی را آموخت.

5

زمان حضور در کلاس را ندارم

کپسول همیشه در کنار شما و حتی در جیب شماست.

زندگـی امـروزی بـرای هیچکـدام از مـا وقـت آزاد و کافـی نگذاشـته اسـت، در کنـار تمـام ایـن دغدغه‌هـا و شـلوغی‌ها تصمیـم گرفته‌ایـم کـه به کلاس زبـان برویم! ترافیک، شـلوغی خیابان‌ها، مترو، تاکسـی،اتوبـوس، همـه و همـه دسـت بـه دسـت هم می‌دهنـد که بـه دنبال روش‌هـای دیگـری بـرای کسـب دانش زبان باشـیم.

کپسـول مـا را از تمـام ایـن دغدغه‌هـا رها می‌کنـد و مـا می‌توانیم در هـر لحظـه و در هـر مکانـی به کسـب دانـش زبـان بپردازیـم. پلتفرم آنلاین کپسـول تمـام لحظـات زندگـی را بـرای مـا تبدیل بـه فرصتی بـرای مطالعـه و یادگیـری زبـان می‌کند.

6

تنهایی نمی‌توانم انگلیسی بخوانم!

مدرسان پشتبیان کپسول، خصوصی به شما آموزش می‌دهند

شـاید بسـیار سـخت و طولانی مدت باشـد که زبـان‌آموز بـه صورت فـردی و خودآمـوز بخواهـد مکالمه انگلیسـی خـود را تقویـت نماید. بخشـی از فرآینـد یادگیـری زبـان انگلیسـی، مسـتلزم ایـن اسـت که یـک فـرد مسـلط و با تجربـه مـا را همراهی کنـد و با گفتگو بـه زبان انگلیسـی و رفـع ایـرادات، قابلیـت مکالمـه و صحبت کـردن به زبان انگلیسـی را در مـا تقویـت نماید.
کپسـول بـا ارائه خدمات مدرسـان پشـتیبان به صورت ۲۴ سـاعته در تمامـی روزهـای هفتـه، از همـان لحظه اول ثبـت نام در کنار ماسـت تا در فرآیند یادگیری زبان انگلیسـی تنها نباشـیم و مدرسـان پشتیبان، در هـر سـاعت دلخـواه کـه خودمان مشـخص کنیـم تمـاس گرفته و درسهـای لقمـه‌ای را که در کپسـول آموخته‌ایم با مـا تمرین می‌کنند تـا به تسـلط کامـل در محتوای آموخته شـده برسـیم.

اولین گام موفقیت را همین الان بردارید، انگلیسی را به آسانترین شکل بیاموزید.زندگی خود را متحول کنید:

 سفرهای خارجه را با اعتماد بنفس بروید و لذت ارتباط با تمام جهان را تجربه کنید.

 با تسلط به زبان انگلییسی، مهاجرت به یک کشور مدرن و صنعتی بسیار دست یافتنی است.

 برای گرفت مدرک دکترا در هر رشته تحصیلی که هستید، یقینا باید به انگلیسی مسلط باشید.

 برای ارتقا شغلی در پست سازمانی خود، انگلیسی مطلقا ضروری است.

 برای کسب رتبه بالی کنکور، حتما و باید به انگلیسی مسلط بود.

 برای کسب ثروت، و صادرات محصولت و خدمات خود، یادگیری انگلیسی الزامیست.

اگر از محتوا و روش آموزشی خوشم نیامد؟

کپسول ضمانت بازپرداخت کل وجه پرداختی بدون چون و چرا به شما می‌دهد

4

هرگز یادگیری انگلیسی اینگونه نیست که ما پس از گذراندن دوره‌های طولانی مدت و صرف هزینه‌های آنچنانی متوجه نشویم در چه سطحی از سواد و دانش زبان هستیم. و یا اینکه پس از مدتها نتوانیم به راحتی مکالمه روزمره داشته باشیم. بنابراین مهمترین ویژگی یک متد آموزشی سنجش لحظه‌ای دانش ما و میزان پیشرفت ماست و اینکه اگر به متد و روش خود ایمان دارند، ضمانت بازپرداخت کل وجه بدون بهانه، در صورت عدم رضایت مشتری داشته باشند.
کپسول در هر لحظه پس از ثبت نام این امکان را برای فراهم می‌کند که بتوانیم میزان دانش خود را بسنجیم و بدانیم در چه سطحی قرار داریم. بنابراین لحظه به لحظه با جلو رفتن در اتاق‌های تکامل و فرا گرفتن لقمه‌های آموزشی کپسول میزان رشد ما مشخص و قابل مشاهده است. به همین دلیل کپسول این ضمانت را به ما می‌دهد که در هر مرحله از یادگیری و به هر دلیل از فرآیند آموزش رضایت نداشتیم تمام مبالغ پرداختی ما را بدون هیچ چون و چرایی به ما باز می‌گرداند.

چرا که رضایت شما اولویت ماست

من مدرک بین المللی می‌خواهم!

کپسول از پایین‌ترین سطح، شما را به بالاترین مدارج علمی زبان انگلیسی خواهد رساند

3

بسیاری از ما برای رسیدن به موقعیت‌های بهتر شغلی یا حتی گذراندن دوره های تخصصی در رشته خود در خارج از کشور و خیلی از موارد از این دست نیاز به داشتن مدارک بین‌المللی از قبیل TOEFL و IELTS داریم. چه باید کرد؟

کپسول با ضمانت اجرایی خود و تکیه بر استانداردهای آموزشی جهان با خلق آموزش لقمه ای، در هر سطح زبان که باشیم معادل رتبه آزمون‌های بین المللی را به ما اعلام کرده و به صورت تضمینی در کنار ماست تا بتوانیم مدرک بین المللی مرتبط را اخذ کنیم در غیر اینصورت کل وجه پرداختی مسترد می‌گردد.

حتما این سوال در ذهن شما شکل گرفته که اصلا کپسول چیست؟

کپسول زبان مخصوص افراد پر مشغله‌ای است که نیازمند آموزش در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌باشند

یک آموزش تمام عیار!

کپسول برای اولین بار در ایران، زبان انگلیسی را به روش لقمه‌ای به شما آموزش می‌دهد

آموزش لقمه‌ای زبان، روشی است که در آن مطالب به ساده‌ترین حالت ممکن بیان می‌شوند تا دیگر یادگیری زبان، دشوار و خسته کننده نباشد. در این روش، هر مطلب زبان انگلیسی به صورت خرد شده در قالب یک اتاق، با روان‌ترین توضیحات ممکن به شما ارایه می‌شود. پس از خواندن توضیحات مربوط به درس می‌توانید فهرست کلمات درس را با تلفظ و مثال‌ها در یک جا داشته باشید و آنها را مرور کنید. سپس به بخش تمرینات رفته و مطالبی را که آموخته‌اید تمرین کنید.

نمونه ای از اتاق ها در سایت کپسول

استفاده از عناصر چهارگانه در یادگیری!

در کپسول از ۴ عنصر متن، عکس، صدا و تصویر برای آموزش محتوای انگلیسی در تمامی بخش‌ها استفاده گردیده است

متن

ویدئو

صدا

تصویر

استفاده از 6 مهارت هیجان انگیز

برای فهم بیشتر و راحت تر زبان، دو مهارت واژگان و ساختار جملات را به 4 مهارت موجود یعنی مکالمه، شنیدن،خواندن و نوشتن اضافه کرده‌ایم. بدین‌گونه، علاوه بر یادگیری واژگان و قواعد انگلیسی، کاربرد آنها را نیز می‌آموزید و به راحتی می‌توانید صحبت کنید و مطالب گوناگونی بنویسید

Reading – مهارت خواندن

هـدف از یادگیـری ایـن مهـارت افزایـش توانایـی خواندن و ترجمـه صحیـح متـون انگلیسـی اسـت. و باعـث افزایـش توانایـی مـا در ترجمـه متـون، اخبارهـا، داسـتانها مقالات تخصصـی و آکادمیـک، روزنامـه و… می‌باشـد.

Listening – مهارت شنیدن

این مهارت که به نوعی سخت‌ترین و طولانی‌ترین مهارت از نظر یادگیری در زبان انگلیسی است، قابلیت فهم و درک ما از مخاطب انگلیسی زبان را ارتقا داده و همزمان بر دو لهجه آمریکایی و بریتانیایی تمرکز دارد.

Structure – مهارت ساختار جملات

از این مهارت برای یادگیری و ساختن درست جملات انگلیسی استفاده می‌کنیم، وظیفه مهارت استراکچر در واقع یادگیری ساختن صحیح جملات است تا هم در مکالمات روزمره و هم در آزمون‌های بین‌المللی و همچنین در نوشتار دچار مشکل نشویم.

Speaking – مهارت صحبت کردن

مهارت مکالمه سرعت، شیوایی و سهولت بیان و گفتار زبان انگلیسی را شکل می‌دهد. در این مهارت ما با دانشی که در مهارت استراکچر بدست می‌آوریم، به سهولت و با سرعت صحبت خواهیم کرد تا در مکان‌هایی همچون فرودگاه، داروخانه، بانک،کلینیک، سوپرمارکت و… دچار مشکل نشویم.

Writing – مهارت نوشتن

هدف از آموزش این مهارت تقویت نوشتاری ما، انشا نویسی، نامه نگاری، تشخیص تفاوت نامه‌های رسمی و اداری، مقاله‌نویسی و تکنیک‌های مورد نیاز برای آزمون‌های بین المللی می‌باشد، این مهارت همچنین بر روی صحیح نوشتن و املای صحیح واژگان نیز نظارت دارد.

Vocabulery – مهارت واژگان

وظیفه این مهارت تمرکز بر ارتقای دایره واژگان ما، آموزش تخصصی واژگان در رشته‌های مختلف همچون لغات کاربردی زندگی روزمره، رشته‌های تخصصی و کاربرد صحیح لغات در موضوعات مختلف با تنوع بالا می‌باشد. در واقع این مهارت دایره واژگان شما را تا حد بسیار زیادی گسترده می‌کند

اتاق های تکامل

محتوای آموزشی در سایت کپسول بسیار گسترده و وسیع است،بنابراین ممکن است که زبان‌آموز دچار نوعی سردرگمی شده و مسیر یادگیری زبان را به درستی طی نکند، به همین دلیل محتوای آموزش زبان انگلیسی به صورت لقمه‌های بسیار کوچک و در اتاق‌های تکامل مرتب شده تا زبان‌آموزان در مسیر آموزش اتاق‌ها را یکی پس از دیگری گذرانده و به اتاق بعد بروند، هر اتاق شامل فیلم آموزشی توسط مدرس، توضیح درس، مثال‌های مرتبط با درس و بریده‌های از فیلمها برای یادگیری بهتر جملات در مکالمات می‌باشد.

ویژگی‌های هیجان انگیز پشتبیانی کپسول

 مدرسان پشتیبان، در ساعات دلخواه شما تماس خواهند گرفت.
 مدرسـان پشـتیبان، نقـش همـراه و هدایـت کننـد را بـرای شـما ایفـا میکننـد تا در فرآینـد آمـوزش تنها نباشـید.
 مدرسـان پشـتیبان، در نقـش طـرف مقابـل، با شـما به انگلیسـی تمریـن و صحبت میکننـد تـا کاملا مکالمه شـما روان گردد.

 مدرسـان پشـتیبان روانشناسـی، به صورت تخصصی در حوزه انگیزش و القا روحیه مثبت به شـما خدمات مشـاوره خواهند داد. 

لایتنر جادویی برای واژگان انگلیسی!

اصلا نگران به خاطر سپردن واژگان جدید نباشید. به کمک اپلیکیشن لایتنر زبان، تمام واژگانی را که آموخته‌اید به صورت روزانه از شما پرسیده خواهد شد تا زمانی که آنها را به خوبی یاد گرفته و بیاموزید.
حفظ واژگان و عبارات در زبان انگلیسی کاری سخت و طاقت فرساست.متد روانشناسی لایتنر در فواصل متعدد پنج مرحله‌ای، لغات هر ترم را سوال نموده و زبان آموز بدون هیچ دغدغه‌ای در یک محیط شیرین و جذاب به کمک عکس و فیلم و مثال‌های گوناگون و با تکرار و تمرین، واژگان را به خاطر می سپارد. در نهایت پس از ۵ بار پاسخ صحیح، لغت در حافظه بلند مدت حک می‌شود.

اپلیکیشن جادویی لاینتر کپسول در سیستم عامل اندروید در دسترس می‌باشد

اگر در کپسول زبان ثبت نام نکنیم چه می‌شود؟

هر یک روزی که فرآیند آموزش زبان انگلیسی را به تعویق بیاندازید

چند پله از دیگران دوستان و همکاران عقب خواهید افتاد.

رایگان ثبت نام کنید …

همیـن الان بـه صورت رایگان در سـایت کپسـول ثبت نام کنید
و با شروع اتاق‌های تکامل، یادگیری زبان انگلیسی را آغاز نمایید.

ثبت نام

میتوانید مدرس حرفه ای زبان انگلیسی شوید!

با آموزش ساختاری و بنیادین انگلیسی با کپسول زبان، با تضمین میتوانید مدرس حرفه ای زبان انگلیسی شوید!

که شغل لوکس با درآمد بال که در هر شهر و در هر جای جهان

همیشه پیشنهاد کاری خواهید داشت.

×

درود !

چطور می توانم شما را کمک کنم؟

لطفا جهت گفتگو بر روی آیکون سبزرنگ واتساپ کلیک کنید.

متشکریم

واحد پشتیبانی صفاهان آنلاین

× گفتگو از طریق واتساپ