پشتیبانی 09130608870
×

تماس با ما

برنامه آموزشی دی ماه 99

اتاق نام دورهمخفف دورهنام مدرسروزهای کلاسیساعات کلاسی ورود به کلاس
101Family &Friends 3ACH3Aخانم ابراهیمیشنبه - چهارشنبه 14:00 الی 15:30
102Teen2Teen 3BTT3Bخانم مهدی زادهشنبه - چهارشنبه 14:00 الی 15:30
103Top Notch 1ATP1Aخانم کلانتریشنبه - چهارشنبه 14:00 الی 15:30
104Top Notch 3B-1TP3B-1خانم حاج تقیشنبه - چهارشنبه 16:00 الی 17:30
105Teen2Teen 4ATT4Aخانم فرازشنبه - چهارشنبه 16:00 الی 17:30
106Family & Friends 4ACH4Aخانم ابراهیمیشنبه - چهارشنبه 16:00 الی 17:30
107Top Notch 1CTP1C خانم دانشمندسه شنبه - پنجشنبه16:00 الی 17:30
108Summit 2ASM2Aآقای قاسمیشنبه - چهارشنبه 16:00 الی 17:30
109Teen2Teen 2A-1TT2A-1خانم مهدی زادهشنبه - چهارشنبه 16:00 الی 17:30
110Top Notch 3B-2TP3B-2خانم حاج تقیشنبه - چهارشنبه 18:00 تلی 19:30
111Family & Friends 2BCH2Bخانم مهدی زادهشنبه - چهارشنبه 18:00 تلی 19:30
112Teen2Teen 3A-1TT3A-1خانم فرازشنبه - چهارشنبه 18:00 تلی 19:30
113Top Notch 1BTP1Bخانم کلانتریشنبه - چهارشنبه 18:00 تلی 19:30
114Summit 2BSM2Bآقای قاسمیشنبه - چهارشنبه 18:00 تلی 19:30
115Teen2Teen 2A-2TT2A-2خانم ولی وندشنبه - چهارشنبه 18:00 تلی 19:30
116Top Notch 2BTP2Bخانم دانشمندسه شنبه - پنجشنبه14:00 الی 15:30
117Teen2Teen 4BTT4Bخانم کلانتریشنبه - چهارشنبه16:00 الی 17:30
118Top Notch 2ATP2Aخانم دانشمندسه شنبه - پنجشنبه18:00 تلی 19:30
119Teen2Teen 3A-2TT3A-2خانم فرازیکشنبه - پنجشنبه16:00 الی 17:30
120SpeakNowSPN1خانم فرازیکشنبه - پنجشنبه18:00 تلی 19:30
121Family & Friends 3B-2CH3B-2خانم ولی وندیکشنبه - پنجشنبهیکشنبه: 18:00 الی 19:30
پنجشنبه : 15:00 الی 16:30
122Family & Friends 3B-1CH3B-1خانم ولی ونددوشنبه - پنجشنبهدوشنبه : 18:00 الی 19:30
پنجشنبه : 17:00 الی 18:30
123Family & Friends 1BCH1Bخانم جلالییکشنبه - سه شنبه17:00 الی 18:30
124Teen2Teen 2BTT2Bخانم مهدی زادهیکشنبه - پنجشنبه14:00 الی 15:30
125Top Notch 2B-2TP2B-2خانم دانشمندشنبه - چهارشنبه 14:00 الی 15:30
×

درود !

چطور می توانم شما را کمک کنم؟

لطفا جهت گفتگو بر روی آیکون سبزرنگ واتساپ کلیک کنید.

متشکریم

واحد پشتیبانی صفاهان آنلاین

× گفتگو از طریق واتساپ