پشتیبانی 09130608870
×

تماس با ما

آهنگ بالا رفتن- خواننده: کتی پری

Katy Perry-Rise

آهنگ بالا رفتن- کتی پری

Songs with Translation

Katy Perry – Rise
@SafahanOnline
[Verse 1]
I won’t just survive
من فقط دوام نمیارم
Oh, you will see me thrive
(بلکه) خواهید دید که رشد میکنم
Can write my story
میتونم داستان (زندگی) خودمو بنویسم
I’m beyond the archetype
من خیلی بیشتر از یه آدم معمولیم
I won’t just conform
من فقط خودمو وفق نمیدم
No matter how you shake my core
مهم نیست چقدر هسته و وجود منو تکون بدید
Cause my roots, they run deep, oh
زیرا ریشه های من عمیقن 3
[Pre-Chorus 1]
Oh ye of so little faith
کمی ایمان داشته باش
Don’t doubt it, don’t doubt it
بهش شک نداشته باش! بهش شک نداشته باش!
Victory is in my veins
پیروزی در خون منه(در وجودمه)!
I know it, I know it
اینو میدونم! اینو میدونم!
And I will not negotiate
و من مذاکره نمیکنم
I’ll fight it, I’ll fight it
من باهاش مبارزه میکنم! من باهاش مبارزه میکنم!
I will transform
من تغییر شکل (به شکلی بهتر،دیدی بهتر) میدم 0
[Chorus]
When, when the fire’s at my feet again
زمانیکه آتش به پام برسه دوباره (در نزدیکی شکست باشم)
And the vultures all start circling
و کرکس ها شروع به پرواز (و انتظار) در بالای سرم بکنن
They’re whispering, “you’re out of time.”
در زمزمه میکنند که :”زمان به پایان رسیده”
But still, I rise
ولی همچنان من برمیخیزم
This is no mistake, no accident
این خطایی نیست! هیچ اتفاقی نیوفتاده!
When you think the final nail is in; think again
وقتی که فکر میکنی که آخرین فرصت هم از دست رفته، دوباره فکر کن!
Don’t be surprised, I will still rise
تعجب نکنید! من همچنان می ایستم 6
[Verse 2]
I must stay conscious
من باید هوشیار بمونم
Through the menace and chaos
درمیان خطر و آشفتگی
So I call on my angels
پس من رو و درخواست به فرشتگانم میکنم
They say…
آن ها (هم) میگویند: 1
[Pre-Chorus 2]
Oh ye of so little faith
کمی ایمان داشته باش
Don’t doubt it, don’t doubt it
بهش شک نداشته باش! بهش شک نداشته باش!
Victory is in your veins
پیروزی در وجودته
You know it, you know it
خودتم میدونی! خودتم میدونی!
And you will not negotiate
و تو مذاکره نمیکنی
Just fight it, just fight it
فقط باهاش مبارزه کن!فقط باهاش مبارزه کن!
And be transformed
و تغییر شکل بده 0
[Chorus]
When, when the fire’s at my feet again
زمانیکه آتش به پام برسه دوباره (در نزدیکی شکست باشم)
And the vultures all start circling
و کرکس ها شروع به پرواز (و انتظار) در بالای سرم بکنن
They’re whispering, “you’re out of time.”
در زمزمه میکنند که :”زمان به پایان رسیده”
But still, I rise
ولی همچنان من برمیخیزم
This is no mistake, no accident
این خطایی نیست! هیچ اتفاقی نیوفتاده!
When you think the final nail is in; think again
وقتی که فکر میکنی که آخرین فرصت هم از دست رفته، دوباره فکر کن!
Don’t be surprised, I will still rise
تعجب نکنید! من همچنان می ایستم 6
[Outro]
Don’t doubt it, don’t doubt
بهش شک نداشته باش! بهش شک نداشته باش!
Oh oh, oh oh
You know it, you know it
خودتم میدونی! خودتم میدونی!
Still rise
Just fight it, just fight it
فقط باهاش مبارزه کن!فقط باهاش مبارزه کن!
Don’t be surprised, I will still rise
تعجب نکنید! من همچنان می ایستم
@SafahanOnline

دیدگاه کاربران(0)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

×

درود !

چطور می توانم شما را کمک کنم؟

لطفا جهت گفتگو بر روی آیکون سبزرنگ واتساپ کلیک کنید.

متشکریم

واحد پشتیبانی صفاهان آنلاین

× گفتگو از طریق واتساپ