پشتیبانی 09130608870
×

تماس با ما

برنامه آموزشی کلاس های آنلاین

فهرست این برنامه آموزشی

برنامه آموزشی دوره های زبان های انگلیسیبرنامه آموزشی دوره های ICDL

برنامه آموزشی دوره های زبان های انگلیسی

برنامه کلاسی روزهای شنبه – چهارشنبه

ورود به کلاسشماره اتاق کلاسساعت کلاسروز کلاسیاختصار دورهنام دورهردیف
10115:00 الی 16:30شنبه – چهارشنبهCh1B-1Family and Friends 1B -11
10209:00 الی 10:30 صبحشنبه – چهارشنبهCh2BFamily and Friends 2B 2
10315:00 الی 16:30شنبه – چهارشنبهCh4A-1Family and Friends 4A-13
10418:30 الی 20:00شنبه – چهارشنبهTP1ATop Notch 1A4
ورود به کلاسشماره اتاق کلاسساعت کلاسروز کلاسیاختصار دورهنام دورهردیف
10517:00 الی 18:30شنبه – چهارشنبهCH1B-2Family and Friends 1B -25
10618:15 الی 19:45شنبه – چهارشنبهCH4BFamily and Friends 4B6
10717:00 الی 18:30شنبه – چهارشنبهTT4ATeen2Teen 4A7
10817:00 الی 18:30شنبه – چهارشنبهTT2ATeen2Teen 2A8
10917:00 الی 18:30شنبه – چهارشنبهSM1ASummit 1A9

برنامه کلاسی روزهای یکشنبه – سه شنبه

ورود به کلاسشماره اتاق کلاسساعت کلاسروز کلاسیاختصار دورهنام دورهردیف
11015:00 الی 16:30یکشنبه – سه شنبهCH1B-3Family and Friends 1B -310
11115:00 الی 16:30یکشنبه – سه شنبهCH4AFamily and Friends 4A-211
11214:45 الی 16:15یکشنبه – سه شنبهTT4B-1Teen2Teen 4B-112
ورود به کلاسشماره اتاق کلاسساعت کلاسروز کلاسیاختصار دورهنام دورهردیف
11317:00 الی 18:30یکشنبه – سه شنبهTP3CTop Notch 3C13
11417:30 الی 18:00یکشنبه – سه شنبهTT4B-2Teen2Teen 4B-214
11518:30 الی 20:00یکشنبه – سه شنبهCH3BFamily and Friends 3B15
11617:00 الی 18:30یکشنبه – سه شنبهTT2BTeen2Teen 2B16
11717:00 الی 18:30یکشنبه – سه شنبهTT3ATeen2Teen 3A17
11817:00 الی 18:30یکشنبه – سه شنبهCH2AFamily and Friends 2A18

برنامه کلاسی روزهای دوشنبه – پنج شنبه

ورود به کلاسشماره اتاق کلاسساعت کلاسروز کلاسیاختصار دورهنام دورهردیف
12813:30 الی 15:00دوشنبه – پنج شنبهSPK1Speaking 1
شعبه مشتاق
19
12911:30 الی 13:00دوشنبه – پنج شنبهSPK2Speaking 2
شعبه مشتاق
20
119پنج شنبه : 15:00 الی 16:30دوشنبه : 13:00 الی 14:30TP1BTop Notch 1B21
12015:00 الی 16:30دوشنبه – پنج شنبهCH4A-3Family and Friends 4A-322
12116:00 الی 14:30دوشنبه – پنج شنبهTP2A-1Top Notch 2A-123
ورود به کلاسشماره اتاق کلاسساعت کلاسروز کلاسیاختصار دورهنام دورهردیف
12218:30 الی 20:00دوشنبه – پنج شنبهCH1AFamily and Friends 1A24
123پنج شنبه : 16:30 الی 18:00دوشنبه : 14:30 الی 16:00TP2CTop Notch 2C25
12417:30 الی 16:00دوشنبه – پنج شنبهTP2A-2Top Notch 2A-226
12517:45 الی 19:15دوشنبه – پنج شنبهCH3AFamily and Friends 3A27
12617:00 الی 18:30دوشنبه – پنج شنبهTT3BTeen2Teen 3B28
12717:00 الی 18:30دوشنبه – پنج شنبهSPN1Speaknow 129

برنامه آموزشی دوره های ICDL

ورود به کلاسشماره اتاق کلاسساعت کلاسروز کلاسیاختصار دورهنام دورهردیف
13015:30 الی 17:00شنبه تا چهارشنبهICDL 7مهارتهای هفتگانه ICDL30

×

درود !

چطور می توانم شما را کمک کنم؟

لطفا جهت گفتگو بر روی آیکون سبزرنگ واتساپ کلیک کنید.

متشکریم

واحد پشتیبانی صفاهان آنلاین

× گفتگو از طریق واتساپ