پشتیبانی 09130608870
×

تماس با ما

برنامه امتحانات پایانترم کلاسهای آنلاین زبان صفاهان – ترم پائیز 99

جهت نمایش کامل برنامه امتحانات صفحه موبایل را بصورت افقی تنظیم کنید.
کلمه کاربری و پسورد ورود به سامانه های آزمون برابر است با کد ملی شما
شمارهنام دورهمخفف دوره نام مدرستاریخ امتحان پایانترم آنلاینورود به امتحان پایانترمتاریخ امتحان شفاهی اورالورود به امتحان شفاهی اورال
1Family & Friends 2BCH2Bخانم ابراهیمیچهارشنبه 19 آذر
ساعت 2 بعدازظهر
پنج شنبه 20 آذر
ساعت 2 بعدازظهر
2Family & Friends 3BCH3Bخانم مهدی زادهچهارشنبه 19 آذر
ساعت 2 بعدازظهر
پنج شنبه 20 آذر
ساعت 2 بعدازظهر
3Teen2Teen 3BTT3Bخانم ابراهیمیچهارشنبه 19 آذر
ساعت 3 بعدازظهر
پنج شنبه 20 آذر
ساعت 3 بعدازظهر
4Teen2Teen 2ATT2Aخانم مهدی زادهچهارشنبه 19 آذر
ساعت 3 بعدازظهر
پنج شنبه 20 آذر
ساعت 3 بعدازظهر
5Teen2Teen 2B-1TT2B-1خانم عابدیانچهارشنبه 19 آذر
ساعت 3 بعدازظهر
پنج شنبه 20 آذر
ساعت 3 بعدازظهر
6Teen2Teen 2B-2TT2B-2خانم عابدیانچهارشنبه 19 آذر
ساعت 3 بعدازظهر
پنج شنبه 20 آذر
ساعت 4 بعدازظهر
7Teen2Teen 4ATT4Aخانم فرازچهارشنبه 19 آذر
ساعت 4 بعدازظهر
پنج شنبه 20 آذر
ساعت 5:30 بعدازظهر
8Family & Friends 2ACH2Aخانم مهدی زادهچهارشنبه 19 آذر
ساعت 4 بعدازظهر
پنج شنبه 20 آذر
ساعت 4 بعدازظهر
9Family & Friends 4BCH4Bخانم ابراهیمیپنج شنبه 20 آذر
ساعت 2 بعدازظهر
شنبه 22 آذر
ساعت 2 بعدازظهر
10Teen2Teen 3ATT3Aخانم ابراهیمیپنج شنبه 20 آذر
ساعت 3 بعدازظهر
شنبه 22 آذر
ساعت 3 بعدازظهر
11Top Notch 1BTP1Bخانم فرازپنج شنبه 20 آذر
ساعت 3 بعدازظهر
شنبه 22 آذر
ساعت 3 بعدازظهر
12Teen2Teen 1BTT1Bخانم ابراهیمیپنج شنبه 20 آذر
ساعت 4 بعدازظهر
شنبه 22 آذر
ساعت 4 بعدازظهر
13Speak Now 1SPN1خانم فرازپنج شنبه 20 آذر
ساعت 4 بعدازظهر
شنبه 22 آذر
ساعت 4 بعدازظهر
14Top Notch 2ATP2Aخانم حاج تقیشنبه 22 آذر
ساعت 2 بعدازظهر
یک شنبه 23 آذر
ساعت 2 بعدازظهر
15Top Notch 3A-1TP3A-1خانم حاج تقیشنبه 22 آذر
ساعت 3 بعدازظهر
یک شنبه 23 آذر
ساعت 3 بعدازظهر
16Top Notch 3A-2TP3A-2خانم حاج تقیشنبه 22 آذر
ساعت 3 بعدازظهر
یک شنبه 23 آذر
ساعت 4 بعدازظهر
17Top Notch 1CTP1Cخانم صفریشنبه 22 آذر
ساعت 3 بعدازظهر
یک شنبه 23 آذر
ساعت 3 بعدازظهر
18Family & Friends 3A-1CH3A-1خانم ولی وندشنبه 22 آذر
ساعت 4 بعدازظهر
یک شنبه 23 آذر
ساعت 4 بعدازظهر
19Family & Friends 3A-2CH3A-2خانم ولی وندشنبه 22 آذر
ساعت 4 بعدازظهر
یک شنبه 23 آذر
ساعت 4 بعدازظهر
20Top Notch 1ATP1Aخانم صفریشنبه 22 آذر
ساعت 4 بعدازظهر
یک شنبه 23 آذر
ساعت 4 بعدازظهر
21Family & Friends 1ACH1Aخانم طباطبائیسه شنبه 25 آذر
ساعت 5 بعدازظهر
سه شنبه 25 آذر
ساعت 6:45 بعدازظهر
22Summit 1CSM1Cخانم دانشمندسه شنبه 25 آذر
ساعت 2 بعدازظهر
سه شنبه 25 آذر
ساعت 4 بعدازظهر
23Summit 2ASM2Aخانم دانشمندسه شنبه 25 آذر
ساعت 3 بعدازظهر
سه شنبه 25 آذر
ساعت 5 عصر
24Teen2Teen 4BTT4Bخانم دانشمندسه شنبه 25 آذر
ساعت 4 بعدازظهر
سه شنبه 25 آذر
ساعت 6 عصر
×

درود !

چطور می توانم شما را کمک کنم؟

لطفا جهت گفتگو بر روی آیکون سبزرنگ واتساپ کلیک کنید.

متشکریم

واحد پشتیبانی صفاهان آنلاین

× گفتگو از طریق واتساپ