پشتیبانی 09130608870
×

تماس با ما

برنامه آموزشی کلاسهای آنلاین زبان صفاهان

اطلاعیه ثبت نام ترم جدید زمستان

برنامه روزهای های زوج

ورود به کلاس نام مدرس ساعت کلاس روز کلاسی اختصار دوره نام دوره شماره اتاق
حاج تقی 14:15 الی 15:45 شنبه – چهارشنبه TP2A Top Notch 2A 100
ابراهیمی 14:00 الی 15:30 شنبه – چهارشنبه Ch2B Family & Friends 2B 101
مهدی زاده 14:00 الی 15:30 شنبه – چهارشنبه Ch3B Family & Friends 3B 102
حاج تقی 16:00 الی 17:30 شنبه – چهارشنبه TP3A-1 Top Notch 3A-1 103
ابراهیمی 16:00 الی 17:30 شنبه – چهارشنبه TT3B Teen2Teen 3B 104
مهدی زاده 16:00 الی 17:30 شنبه – چهارشنبه TT2A Teen2Teen 2A 105
عابدیان 16:00 الی 17:30 شنبه – چهارشنبه TT2B-2 Teen2Teen 2B-2 106
حاج تقی 17:45 الی 19:15 شنبه – چهارشنبه TP3A-2 Top Notch 3A-2 107
عابدیان 18:00 الی 19:30 شنبه – چهارشنبه TT2B-1 Teen2Teen 2B-1 108
فراز 17:30 الی 19:00 شنبه – چهارشنبه TT4A Teen2Teen 4A 109
ولی وند 18:00 الی 19:30 شنبه – چهارشنبه Ch3A-1 Family & Friends 3A-1 110
مهدی زاده 18:00 الی 19:30 شنبه – چهارشنبه Ch2A Family & Friends 2A 111

برنامه روزهای فرد

ورود به کلاس نام مدرس ساعت کلاس روز کلاسی اختصار دوره نام دوره شماره اتاق
ابراهیمی 14:00 الی 15:30 یکشنبه – پنجشنبه CH4B Family & Friends 4B 112
دانشمند 14:00 الی 15:30 سه شنبه – پنجشنبه SM1C Summit 1C 113
طباطبائی 17:00 الی 18:30 یکشنبه – سه شنبه Ch1A Family & Friends 1A 99
ابراهیمی 16:00 الی 17:30 یکشنبه – پنجشنبه TT3A Teen2Teen 3A 114
فراز 16:00 الی 17:30 یکشنبه – پنجشنبه TP1B Top Notch 1B 115
دانشمند 16:00 الی 17:30 سه شنبه – پنجشنبه SM2A Summit 2A 116
صفری 16:00 الی 17:30 یکشنبه – پنجشنبه TP1C Top Notch 1C 117
دانشمند 18:00 الی 19:30 سه شنبه – پنجشنبه TT4B Teen2Teen 4B 118
ابراهیمی 18:00 الی 19:30 یکشنبه – پنجشنبه TT1B Teen2Teen 1B 119
ولی وند 18:00 الی 19:30 یکشنبه – پنجشنبه CH3A-2 Family and Friends 3A-2 120
فراز 18:00 الی 19:30 یکشنبه – پنجشنبه SPN1 Speaknow 1 121
صفری 18:00 الی 19:30 شنبه – پنجشنبه TP1A Top Notch 1A 122

×

درود !

چطور می توانم شما را کمک کنم؟

لطفا جهت گفتگو بر روی آیکون سبزرنگ واتساپ کلیک کنید.

متشکریم

واحد پشتیبانی صفاهان آنلاین

× گفتگو از طریق واتساپ